น้องชายไม่แข็งตัว ต้องทำอย่างไร ?

รวมวิธีการทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว แนะนำวิธีป้องกันและรักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว เพื่อสุขภาพทางเพศที่แข็งแรง!

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

  • ลักษณะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายมี 3 แบบ แต่ละแบบจะเกิดขึ้นในโอกาส หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
  • เกิดจากอวัยวะเพศถูกสัมผัสโดยตรง แล้วเป็นผลมาจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reaction) ของประสาทไขสันหลังสู่อวัยวะเพศ
  • เกิดจากสิ่งเร้าต่างๆ ที่มองเห็นหรือได้ยิน รวมถึงจินตนาการในสมอง เช่น ภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ หรือภาพผู้หญิงเปลือยกาย เป็นต้น
  • เกิดจากอวัยวะเพศมีการตื่นตัวเองขณะที่กำลังนอนหลับ เนื่องจากร่างกายต้องการให้อวัยวะเพศได้รับออกซิเจนมาเลี้ยงอย่างเต็มที่

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คืออะไร

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นกับผู้ชายทุกช่วงวัย แต่มักจะพบบ่อยในกลุ่มผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

สาเหตุสำคัญที่ทำให้อวัยเพศชายไม่แข็งตัว ได้แก่

  • การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง เช่น ระดับเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ลดลง ระดับโปรแลกติน (Prolactin) เพิ่มขึ้น และภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป
  • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
  • ความเครียดที่ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์จนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล
  • การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือเสพสารเสพติด
  • โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน
  • โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลาย

ขอบคุณเนื้อหาจาก: honestdocs.co